Dec 19, 2019


Indoor cycling Qarsona w CityZEN

Dochód ze spinningowego maratonu zasili konto Fundacji Pomocy Dzieciom Tak Po Prostu

3 godziny spinningowego maratonu, ponad 300 rowerów, 20 zaplanowanych licytacji, prawie 100 fundatorów fantów, muzyka, taniec i ogromna dawka energii - to mogliśmy poczuć i zobaczyć podczas V edycji Charytatywnego Maratonu Indoor Cycling, który odbył się w klubie sportowym CITYZEN w Poznaniu. Sportowa zabawa miała jeden cel - uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom Tak Po Prostu.</strong

Qarson kręci dla dzieciaków!

Qarson również włączył się w pomoc dzieciakom z domów dziecka. Nasz spinningowy team wyciskał siódme poty, aby w wyścigu drużynowym wykręcić jak najwięcej energii. Izabela, Jacek, Kasia, Daniel, Marta i Marta pokazali moc i prawdziwego ducha walki i wykręcili 4. miejsce w zespołowych zmaganiach. Na konto Fundacji trafiły pieniądze z licytacji fantu od qarsona - tygodniowej przygody z autem marki Renault Captur, który “poszedł” za ponad 5 tysięcy złotych. Dodatkowo do Qarsonowej rodziny trafiła m.in. wylicytowana przez nas pamiątkowa koszulka Reprezentacji Polski w siatkówce.


Fundacja Tak po Prostu działa na rzecz Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa” w Kosewie wielkopolskim. Twórczynie Fundacji pomagają per­so­ne­lowi „Szansy” w mozol­nym odbu­do­wy­wa­niu u wycho­wan­ków zaufa­nia do doro­słych, w zna­le­zie­niu sensu i war­to­ści życia, przy­wró­ce­nia wiary w sie­bie, poczu­cia wła­snej godności.

Współorganizator maratonu - klub sportowy CITYZEN - w ramach działania z Fundacją zaprasza do siebie dzieciaki z Kosewa, aby przez cały rok za darmo mogły ćwiczyć, pływać i korzystać z różnych form sportu, na jakie pozwala hala przy Drodze Dębińskiej.