7.12.2023


Brak płynu do spryskiwaczy - czy można dostać mandat? - porady Qarsona

Wielu kierowców zastanawia się, czy posiadanie płynu do spryskiwaczy w samochodzie jest obowiązkowe. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa drogowego stanowią, że płyn do spryskiwaczy jest istotnym elementem utrzymania widoczności podczas jazdy. Przyjrzymy się zatem, czy istnieje konkretny obowiązek wobec kierowców dotyczący posiadania płynu do spryskiwaczy w pojeździe, którym kierują. Zapraszamy do lektury!

Brak płynu do spryskiwaczy może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Płyn do spryskiwaczy stanowi kluczową rolę w utrzymaniu czystości szyby. Wpływa to bezpośrednio na widoczność podczas jazdy. Zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak na przykład deszcz, śnieg, szron czy oblodzenie, a latem pomoże w walce z insektami oraz różnego rodzaju osadami i zabrudzeniami. Przepisy prawne wymagają, by kierowcy utrzymywali swoje pojazdy w odpowiednim stanie technicznym, co obejmuje również sprawność systemu spryskiwaczy. Warto zatem postawić na odpowiedni wybór płynu do spryskiwaczy w zależności od pory roku lub płyn uniwersalny.

To prawda, za brak płynu do spryskiwaczy można dostać mandat. Jego kwota może być różna i w Polsce zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt złotych. W artykule 96 par. 1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń możemy przeczytać, że „Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza: pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, podlega karze grzywny”. Z kolei art. 66 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że „Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”. Kara za brak płynu do spryskiwaczy nie jest jednak precyzyjnie ustalona. Może wynosić od 20 do nawet 5000 złotych! O wysokości tej kary decyduje już policjant. Ma on prawo poprosić kierowcę o uruchomienie spryskiwaczy. Jeśli nie wydostanie się płyn, może to być podstawa do nałożenia mandatu. Dlatego tak istotne jest, by regularnie sprawdzać poziom płynu w zbiorniku. Pozwoli to na zachowanie bezpieczeństwa na drodze i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Brak płynu do spryskiwaczy - czy można dostać mandat? - porady Qarsona

Wśród kierowców krąży mit dotyczący mandatu za brak płynu do spryskiwaczy, w przypadku gdy nie znajduje się on w bagażniku. Oczywiście nie jest to prawda. Płyn do spryskiwaczy musi zawsze znajdować się w zbiorniku, a nie w bagażniku. Informacja o mandacie za brak płynu do spryskiwaczy w bagażniku jest tylko i wyłącznie mitem. Przejdźmy zatem do podsumowania. Zawsze stawiajmy na pierwszym miejscu na bezpieczeństwo! System spryskiwaczy to istotny element utrzymania dobrej widoczności, co z kolei wpływa na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Należy więc dbać o jego odpowiedni poziom w zbiorniku spryskiwaczy. Za brak płynu do spryskiwaczy można dostać mandat. O jego wysokości decyduje już policjant. Zazwyczaj jest to w granicach od 20 do nawet 5000 zł.