22.05.2024


Czarna skrzynka w samochodzie - system EDR - porady Qarsona

Czarna skrzynka w samochodzie jest urz膮dzeniem rejestruj膮cym ró偶ne parametry samochodu. To mi臋dzy innymi pr臋dko艣膰, przyspieszenie czy si艂a hamowania. Gdy dojdzie do wypadku, dane zapisane przez czarn膮 skrzynk臋 mog膮 by膰 wykorzystane do analizy przyczyn zdarzenia oraz oceny odpowiedzialno艣ci kierowcy. Coraz wi臋cej krajów wprowadza przepisy, które wymagaj膮 obecno艣ci czarnej skrzynki w samochodach. Po wi臋cej informacji zapraszamy do artyku艂u.

Czarna skrzynka w aucie, znana równie偶 jako samochodowa czarna skrzynka, to urz膮dzenie, które rejestruje ró偶ne parametry pracy pojazdu, takie jak pr臋dko艣膰, przyspieszenie i si艂a hamowania. Za rejestracj臋 parametrów odpowiedzialny jest system EDR w samochodzie, czyli Event Data Recorder. G艂ówna funkcja czarnych skrzynek w samochodach polega na gromadzeniu danych, które mog膮 by膰 pó藕niej analizowane w celu ustalenia przyczyn wypadków drogowych oraz oceny odpowiedzialno艣ci kierowców. Dzi臋ki zaawansowanej technologii zastosowanej w tych urz膮dzeniach, mo偶liwe jest 艣ledzenie szczegó艂owych informacji dotycz膮cych zachowania kierowcy przed zdarzeniem oraz jego reakcji w trakcie wypadku. Czarna skrzynka w samochodzie zlokalizowana jest w systemie ACM, który obs艂uguje poduszki powietrzne. Czarne skrzynki stanowi膮 istotne narz臋dzie dla 艣ledczych i organów 艣cigania w procesie dochodzeniowym po wypadkach drogowych.

7 lipca 2024 r. w Unii Europejskiej zacznie obowi膮zywa膰 nowa dyrektywa dotycz膮ca obowi膮zkowego wyposa偶enia fabrycznie nowych pojazdów. Nowe systemy bezpiecze艅stwa w samochodach maj膮 obejmowa膰:

 • automatyczne hamowanie awaryjne (AEB),
 • system ostrzegania przed niezamierzon膮 zmian膮 pasa ruchu (LDWS),
 • asystenta dostosowania pr臋dko艣ci (SAA),
 • ochron臋 pasa偶erów w przypadku zderzenia bocznego,
 • elektroniczn膮 kontrol臋 stabilno艣ci (ESC).

System EDR sta艂 si臋 standardem w UE ju偶 od 6 lipca 2022 r. Rejestrator EDR zosta艂 montowany od 2022 r., ale jedynie w nowych modelach i autach liftingowanych zaprezentowanych po tej dacie (po dacie homologacji). Samochodowa czarna skrzynka stanie si臋 obowi膮zkowa od 7 lipca 2024 r. we wszystkich pojazdach opuszczaj膮cych salony sprzeda偶y.

Czarna skrzynka w samochodzie - system EDR - porady Qarsona

W USA system EDR nale偶y do obowi膮zkowego wyposa偶enia pojazdów ju偶 od 2004 roku. Zgodnie z rozporz膮dzeniem Komisji Europejskiej, od 6 lipca 2022 roku wszystkie nowo produkowane pojazdy na rynku europejskim musz膮 by膰 wyposa偶one w czarn膮 skrzynk臋. Ten obowi膮zek obejmuje pojazdy kategorii M1, które s艂u偶膮 do przewozu osób (o maksymalnie 8 miejscach oprócz siedzenia kierowcy) oraz pojazdy kategorii N1, u偶ywane do transportu 艂adunków o masie ca艂kowitej do 3,5 tony.

Wprowadzenie czarnej skrzynki jest krokiem w kierunku poprawy bezpiecze艅stwa na drogach oraz u艂atwienia procesu analizy zdarze艅 drogowych. Ten system bezpiecze艅stwa w aucie b臋dzie od 7 lipca 2024 roku rozszerzony na wszystkie pojazdy wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, niezale偶nie od daty wprowadzenia do sprzeda偶y.

Koszt czarnej skrzynki to oko艂o 600 z艂. Zatem to obowi膮zkowe wyposa偶enie dodatkowe mo偶e wp艂yn膮膰 na ceny pojazdów.

Czarna skrzynka w aucie rejestruje ró偶norodne dane dotycz膮ce parametrów jazdy, obejmuj膮c mi臋dzy innymi:

 • pr臋dko艣膰 pojazdu,
 • stopie艅 otwarcia przepustnicy samochodowej i pr臋dko艣膰 obrotow膮 silnika,
 • u偶ycie hamulca, ruchy kierownic膮, stan pasów bezpiecze艅stwa (zapi臋te/ niezapi臋te),
 • w艂膮czenie si臋 uk艂adu ABS, dzia艂anie systemu stabilizacji toru jazdy czy aktywacja poduszek powietrznych,
 • stan kontrolki systemu pomiaru ci艣nienia powietrza w oponach i dzia艂anie tempomatu,
 • stan aktywnych systemów wspomagania kierowcy.

Powy偶sze dane s膮 zapisywane, jednak nie w trybie ci膮g艂ym w czasie jazdy, a wy艂膮cznie w przypadku zdarzenia drogowego. Konkretnie rejestrator zapisze w pami臋ci sekwencj臋 czynno艣ci kierowcy dok艂adnie 5 sekund przed uderzeniem pojazdu w przeszkod臋. Dane dotycz膮ce stanu pojazdu i jego uk艂adów umo偶liwi膮 ocen臋 samochodu, poznanie przyczyny zdarzenia i zostan膮 przekazane organom zajmuj膮cym si臋 analiz膮 wypadków lub kolizji oraz popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach, w tym bezpiecze艅stwa samochodów. Informacje zgromadzone przez czarn膮 skrzynk臋 s膮 prywatn膮 w艂asno艣ci膮 ka偶dego w艂a艣ciciela pojazdu.