13.11.2023


Wynajem długoterminowy samochodu a koszty uzyskania przychodu - porady Qarsona

Leasing samochodów to popularna forma pozyskiwania pojazdów, zarówno w przypadku firm, jak i osób prywatnych. Warto jednak zrozumie─ç, ┼╝e nie wszystkie umowy leasingowe s─ů takie same. W bran┼╝y motoryzacyjnej mówi si─Ö o dwóch g┼éównych rodzajach leasingu: leasingu finansowym i leasingu operacyjnym. Dla przeci─Ötnego cz┼éowieka, który nie jest prawnikiem, ró┼╝nica mi─Ödzy nimi mo┼╝e wydawa─ç si─Ö skomplikowana, ale postaramy si─Ö j─ů wyja┼Ťni─ç w prosty sposób.

Na pocz─ůtek, zrozummy kilka kluczowych poj─Ö─ç. Wed┼éug polskiego prawa, "umow─ů leasingu" jest praktycznie ka┼╝da umowa, która pozwala na odp┼éatne u┼╝ywanie lub u┼╝ywanie z pobieraniem po┼╝ytków z okre┼Ťlonych dóbr, takich jak samochody, na warunkach okre┼Ťlonych w ustawie. Jednak istotne jest, czy umowa ta jest leasingiem operacyjnym czy finansowym.

Leasing operacyjny to forma leasingu, która przewiduje przede wszystkim korzystanie z pojazdu na okre┼Ťlony czas. W przypadku leasingu operacyjnego suma op┼éat ustalonych w umowie musi odpowiada─ç co najmniej warto┼Ťci pocz─ůtkowej samochodu i warto┼Ťci rynkowej pojazdu na dzie┼ä zawarcia nast─Öpnej umowy leasingu. W praktyce oznacza to, ┼╝e w leasingu operacyjnym nie planuje si─Ö wykupu pojazdu na ko┼äcu umowy, a jedynie jego u┼╝ytkowanie. Umowy leasingowe operacyjne zawierane s─ů na okres co najmniej 24 miesi─Öcy, chyba ┼╝e korzystaj─ůcym jest osoba fizyczna nie prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, wówczas czas umowy mo┼╝e by─ç dowolny.

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do sk┼éadników maj─ůtkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). NatomiastÔÇ»kosztami uzyskania przychodu korzystaj─ůcego z przedmiotu umowy s─ů miesi─Öczne raty leasingowe.ÔÇ»

Do ka┼╝dej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, a wi─Öc przy tej formie leasingu w przeciwie┼ästwie do leasingu finansowego nie ma obowi─ůzku op┼éacania podatku VAT w ca┼éo┼Ťci ju┼╝ na samym pocz─ůtku trwania umowy leasingowej. Dodatkowo nale┼╝y wspomnie─ç, ┼╝e do kosztów uzyskania przychodu mo┼╝na równie┼╝ zaliczy─ç op┼éat─Ö wst─Öpn─ů. Op┼éata ta mo┼╝e by─ç uj─Öta jednorazowo. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje w┼éasno┼Ťci─ů leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Wynajem długoterminowy samochodu a koszty uzyskania przychodu - porady Qarsona

Leasing finansowy jest nieco inny. W przypadku tego rodzaju leasingu umowa mo┼╝e by─ç zawarta na dowolny czas, a kluczowym celem jest nabycie pojazdu na ko┼äcu umowy. Dlatego suma op┼éat ustalonych w umowie leasingu finansowego powinna co najmniej odpowiada─ç warto┼Ťci pocz─ůtkowej pojazdu. Warto┼Ť─ç ta mo┼╝e by─ç zmniejszona o warto┼Ť─ç podatku VAT, a tak┼╝e uwzgl─Ödnia─ç cen─Ö, po której korzystaj─ůcy ma prawo naby─ç pojazd po zako┼äczeniu podstawowego okresu umowy.

Wybieraj─ůc ten rodzaj umowy leasingowej, podatnik musi wiedzie─ç, ┼╝e przedmiot leasingu zostanie zaliczony do sk┼éadników maj─ůtkowych leasingobiorcy, wi─Öc przeciwnie do leasingu operacyjnego to na nim spoczywa obowi─ůzek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny a leasing finansowy w tym zakresie znacz─ůco si─Ö ró┼╝ni. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystaj─ůcy mo┼╝e jedynie zaliczy─ç cz─Ö┼Ť─ç odsetkow─ů raty leasingowej. Podatek VAT natomiast nale┼╝y ui┼Ťci─ç w ca┼éo┼Ťci z góry przy pierwszej racie tu┼╝ po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnie─ç, ┼╝e klient staje si─Ö w┼éa┼Ťcicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wp┼éacie ostatniej raty. W kwestii op┼éaty wst─ÖpnejÔÇ»równie┼╝ sytuacja wygl─ůda inaczej, w leasingu finansowym leasingobiorca nie ponosi bowiem kosztów zwi─ůzanych z t─ů op┼éat─ů.

W praktyce, najpopularniejsz─ů form─ů leasingu samochodów jest leasing operacyjny, czyli tzw. wynajem d┼éugoterminowy, inaczej auto na abonament. Jest to idealne rozwi─ůzanie dla tych, którzy nie planuj─ů naby─ç pojazdu na sta┼ée, a jedynie potrzebuj─ů go do u┼╝ytku przez okre┼Ťlony okres czasu. Leasing finansowy, z kolei, jest bardziej odpowiedni dla tych, którzy planuj─ů sta┼éy zakup pojazdu po zako┼äczeniu umowy. Kluczowym jest to, jakie cele chcemy osi─ůgn─ů─ç z umow─ů leasingow─ů - u┼╝ytkowanie czy nabycie pojazdu.

Miejmy na uwadze, ┼╝e podatki mog─ů ró┼╝ni─ç si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju leasingu. Dlatego zawsze warto skonsultowa─ç si─Ö z ekspertem podatkowym lub doradc─ů finansowym, aby wybra─ç najlepsz─ů opcj─Ö dla naszej sytuacji. Dzi─Öki temu unikniemy nieporozumie┼ä i b─Ödziemy mogli cieszy─ç si─Ö korzystaniem z nowego pojazdu w pe┼éni zgodnie z naszymi oczekiwaniami.