11.12.2020


Odliczenie Vatu od samochodu osobowego

Koniec okresu rozliczeniowego to czas poszukiwania oszczędności. Jednym ze sposobów zatrzymania sporej gotówki w firmowej kasie jest uwzględnienie w rozliczeniu kosztów użytkowania samochodu. W jaki sposób odliczyć samochód od podatku? W jakim przypadku można odliczyć 100 proc. podatku VAT? Wyjaśniamy, jak wygląda rozliczenie samochodu po zmianach przepisów z 1 stycznia 2019 roku.


Jedną z najważniejszych kwestii związanych z obsługą samochodu w firmie jest możliwość odliczenia pełnego podatku VAT. Dotyczy to zarówno zakupu samochodu, jego wynajmu lub leasingu, a także eksploatacji auta w firmie. Wielu przedsiębiorców planuje odliczenie pełnych kosztów od podatku, nie zdając sobie jednak sprawy z obowiązujących restrykcji. Przede wszystkim należy podkreślić, że taka decyzja pociąga za sobą konieczność złożenia deklaracji VAT-26, prowadzenia szczegółowej ewidencji użytkowania samochodu w firmie oraz sporządzenia regulaminu użyczania pojazu pracownikom. Brak deklaracji lub zawarte w niej błędy mogą skutkować nałożeniem przez urząd kary w wysokości maksymalnej 720 stawek dziennych.

Czym jest deklaracja VAT-26? Jest to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej. Można ją złożyć maksymalnie do 7 dni od momentu dokonania pierwszego wydatku, np. opłacenia zaliczki na zakup, raty leasingu lub kwoty początkowej na wynajem. Brak złożenia deklaracji VAT-26 jest dla urzędu równoznaczny z przyjęciem 50 proc. podstawy rozliczenia i użytkiem firmowo-prywatnym.

Choć nieścisłości w deklaracji VAT-26 przy pełnym odliczeniu samochodu od podatku mogą zakończyć się grzywną, nie jest ona egzekwowana od razu. Podatnik ma prawo złożyć stosowne korekty w deklaracji, dzięki czemu urząd odstąpi od wymierzenia kary. Musi to jednak zrobić przed wszędziem postępowania lub innych czynności kontrolnych.

Jakie przypadki podlegają grzywnie?

 • Brak informacji na temat pojazdów wykorzystywanych w firmie na podstawie pełnego odliczenia VAT,
 • spóźnienie w złożeniu deklaracji VAT, złożenie nieprawdziwej informacji w deklaracji VAT-26,
 • brak dowodów potwierdzających informacje złożone w informacji VAT-26 (np. brak ewidencji użytkowania pojazdu).

Odliczenie 100 proc. VAT nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. O tym, czy użytek zostanie uznany za w pełni firmowy decydują często niuanse, które łatwo przegapić. Nie wystarczy bowiem wykorzystywać samochodu w szeroko pojętym interesie firmy i unikać prywatnych wyjazdów. Definicja samochodu użytkowanego wyłącznie w działalności gospodarczej jest znacznie węższa. Nawet dojazd samochodem do firmy z miejsca zamieszkania może zostać uznany za przekroczenie użytku firmowego i zmusić do przejścia na wyższą formę opodatkowania.

Odlicz vat od auta w 2020 roku

Czego nie możesz robić, by uzyskać 100 proc. zwrotu VAT?

 • Dojeżdżać samochodem firmowym z domu do pracy,
 • udostępniać samochodu osobom niezatrudnionym w firmie, przewozić rzeczy i ludzi poza godzinami pracy,
 • przewozić rzeczy należących do firmy (z wyjątkiem zlecenia),
 • przewozić osoby niezatrudnione w firmie, jeśli nie są Twoimi klientami,
 • zmienić sposobu użytkowania samochodu na prywatny bez korekty VAT,
 • odbywać podróży niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Jak widać restrykcje są bardzo rozległe i w wielu przypadkach wykluczają możliwość odliczenia pełnej kwoty VAT. Z tego względu dla większości przedsiębiorców właściwym sposobem rozliczania samochodu firmowego jest 50 proc. podstawa opodatkowania. Uwzględnia ona zarówno firmowy, jak i prywatny użytek. Jeśli jednak decydujesz się na odliczenie 100 proc. podatku naliczonego od wydatków poniesionych podczas zakupu i użytkowania auta, musisz sporządzić ewidencję korzystania z samochodu. Jak ją wykonać?

Podstawą ustalenia firmowego zakresu użytkowania samochodu jest deklaracja VAT-26, która pociąga za sobą konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji użytkowania pojazdu. Wykonywana jest przez przedsiębiorcę lub zatrudnionych pracowników korzystających z samochodu. Księga ewidencyjna użytku samochodu musi uwzględniać wszystkie dane potrzebne do udowodnienia zasadności każdego przejechanego kilometra. To bowiem na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wskazania dowodów sposobu użytkowania samochodu i brak odpowiednich dokumentów może wiązać się z nałożeniem kary. Przykładem takiego dowodu do ewidencji jest wyciąg z aplikacji obsługującej GPS zamontowany na stałe w aucie.

Co powinna zawierać ewidencja użytkowania samochodu w firmie?

 • Datę rozpoczęcia i zakończenia ewidencji,
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • stan licznika samochodu firmowego w dniu rozpoczęcia użytkowania,
 • stan licznika samochodu firmowego na koniec okresu rozliczeniowego,
 • stan licznika po zakończeniu użytkowania auta w celach firmowych,
 • liczbę przejechanych kilometrów w okresie rozliczeniowym,
 • szczegółowe wpisy wyjaśniające sposób użytkowania samochodu, w tym:
  • liczbę porządkową wpisu,
  • imię i nazwisko osoby korzystającej z samochodu,
  • datę wyjazdu,
  • cel wyjazdu i opis trasy,
  • liczbę kilometrów.
  • podpis autoryzacyjny wykonany przez osobę reprezentującą firmę.

Dla tych, którzy zamierzają firmowy samochód również w celach prywatnych wprowadzono możliwość odliczenia 50 proc. podatku VAT i uwzględnienia 75 proc. wszystkich wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu. Oznacza to wzrost podstawy opodatkowania. Po zmianach przepisów z 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2159), rozliczenie samochodu w takim trybie jest prostsze. Do końca 2018 r. wymagało bowiem tworzenia ewidencji przejazdów, podobnie jak ma to miejsce aktualnie w przypadku pełnego odliczenia samochodu od podatku dochodowego.

Jak odliczyć samochód od podatku dochodowego - kalkulator

Po 2019 roku prowadzenie szczegółowej ewidencji nie jest koniecznie i podatnik może zaliczyć do kosztów 75 proc. wydatków na paliwo, serwis, parking, naprawy czy przejazdy płatnymi autostradami. Limit ten nie obejmuje jednak opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której opłaty wyliczone zostały w taki sposób, aby uwzględniać również koszty eksploatacyjne.

Nowelizacja przepisów przynosiła również zmiany dotyczące wykorzystywania w działalności prywatnego, nie ujętego w ewidencji środków trwałych. Dawniej zwrot podatku VAT za samochód uzależniony był od liczby przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówki) oraz maksymalnej stawki kilometrowej. Dla aut z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 stawka wynosiła 0,8358 zł za każdy przejechany kilometr. Jeśli samochód miał mniejszy silnik, maksymalna stawka wynosiła 0,5214 zł. Kierowca, który przejechał w okresie rozliczeniowym 1000 km, mógł przyjąć jako podstawę ulgi maksymalnie 835 zł 80 gr. Jeśli jednak rzeczywiste wydatki były niższe, odliczenie samochodu od podatku dochodowego uwzględniało tę niższą kwotę.
Jak to wygląda po zmianie przepisów? Przede wszystkim nie obowiązuje kilometrówka dla celów PIT, czyli obowiązek sporządzania szczegółowej ewidencji wyjazdów. Zamiast tego przedsiębiorca może ująć w kosztach 20 proc. wydatków eksploatacyjnych, czyli kwoty netto pomniejszonej o VAT niepodlegający odliczeniu. Co istotne, limit dotyczy także składek na ubezpieczenie samochodu. Minimalna wartość samochodu objętego powyższymi przepisami to 10 tys. zł.

To jednak nie koniec zmian, jakie wprowadziła nowelizacja. Jedna z najważniejszych dotyczy limitu wartości użytkowanego samochodu, który podlega rozliczeniu. Dotychczas maksymalna cena pojazdu zakupionego gotówkowo wynosiła 20 tys. EUR, co zniechęciło do takiej formy posiadania. Przedsiębiorcy planujący nabycie droższego, bardziej luksusowego samochodu decydowali się więc na leasing operacyjny. Wówczas samochód nie był zaliczany do środków trwałych firmy i nie podlegał odpisom amortyzacyjnym. Leasing operacyjny umożliwiał jednak odliczenie nawet bardzo wysokich kosztów użytkowania pojazdu, czyli comiesięcznych rat leasingowych oraz opłat eksploatacyjnych. Leasingowanie luksusowych aut „na firmę”, było popularnym zabiegiem, choć de facto samochody te nie zawsze służyły w przedsiębiorstwie.

Nowe zasady rozliczania samochodów firmowych zrównują szansę dla zakupu gotówkowego, leasingu oraz wynajmu. Ustanowiony został nowy limit w wysokości 150 tys. zł, który dotyczy każdego z powyższych sposobów wykorzystania auta w działalności. Do obliczenia podstawy odliczenia auta od podatku uwzględniona jest nie tylko miesięczna rata lub koszt paliwa, ale także realna wartość samochodu. Oczywiście wartość nabytego auta może być wyższa niż 150 tys. zł. (lub 225 tys. zł. w przypadku samochodu elektrycznego), jednak kwota ponad limitem nie podlega ulgom. Dzięki powyższym zmianom najbardziej wzrosła opłacalność wynajmu samochodu w modelu subskrypcyjnym, np. na 12 miesięcy. To dlatego, że maksymalny limit dotyczy każdej umowy z osobna.

Listopad i grudzień to dla wielu firm czas zintensyfikowanych zakupów. Powód jest oczywisty – chęć obniżenia wysokiego podatku dochodowego, który przyjdzie zapłacić wraz z końcem roku. To dobry okres na wykorzystanie obecnego budżetu firmowego i przygotowanie nowego na rok 2021. Dodatkowym bodźcem zachęcającym do zakupu, leasingu lub wynajmu są atrakcyjne wyprzedaże samochodów z rocznika 2020. Nie oznacza to jednak, że należy się spieszyć. W 2021 roku nie wchodzą w życie żadne znaczące zmiany, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które zachęcałyby do pośpiechu. Zalecamy więc do spokojnego porównania ofert samochodów oraz do wybrania tej, która jest najkorzystniejsza dla Twojej firmy.