10.04.2023


Czym jest system eCall? - porady Qarsona

Skutki wypadku samochodowego uzale偶nione s膮 od wielu czynników. Jednym z najwa偶niejszych jest czas oczekiwania na przyjazd s艂u偶b ratunkowych. O 偶yciu i bezpiecze艅stwie pasa偶erów decyduje ka偶da minuta. Wa偶nym elementem wspó艂czesnych aut jest system eCall, który automatycznie wybiera numer alarmowy i informuje s艂u偶by o wypadku. Co to jest system eCall i w jaki sposób z niego korzysta膰? Przeczytaj nasz artyku艂.

System eCall to instalowany w samochodach modu艂 ratunkowy. Jego zadaniem jest wykrycie wypadku drogowego i automatyczne powiadomienie s艂u偶b ratunkowych. System aktywuje si臋 automatycznie, np. po zarejestrowaniu zderzenia przez czujniki przeci膮偶eniowe lub wybuchu poduszek powietrznych, ale mo偶na go równie偶 uruchomi膰 r臋cznie. Dzi臋ki temu kierowca oraz pasa偶erowie maj膮 mo偶liwo艣膰 szybkiego skontaktowania si臋 z operatorem dy偶urnym w centrum ratownictwa.

Zalet膮 systemu eCall jest nie tylko przyspieszenie poinformowania s艂u偶b. Plusem rozwi膮zania jest te偶 to, 偶e system wysy艂a niezb臋dne informacje u艂atwiaj膮ce lokalizacj臋 samochodu. S膮 to tylko podstawowe dane, takie jak:

  • lokalizacja zdarzenia,
  • numer, z którego zosta艂o wys艂ane powiadomienie eCall,
  • rodzaj wywo艂ania (automatyczne lub r臋czne),
  • czas zdarzenia,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • kierunek jazdy,
  • liczba pasa偶erów z zapi臋tymi pasami bezpiecze艅stwa,
  • dane techniczne pojazdu (np. typ nadwozia, rodzaj paliwa),
  • numer VIN.

Informacje te pozwalaj膮 s艂u偶bom ratowniczym dotrze膰 na miejsce szybciej. Jest to istotne zw艂aszcza wtedy, gdy kierowca nie potrafi lub nie mo偶e okre艣li膰, w jakim miejscu si臋 znajduje (np. po utracie przytomno艣ci lub zakleszczeniu za kierownic膮). Dzi臋ki temu szansa na udzielenie szybkiej pomocy oraz uratowanie poszkodowanych ro艣nie. W momencie, gdy przyjazd s艂u偶b ratowniczych nie jest potrzebny, kierowca mo偶e odwo艂a膰 zg艂oszenie.

Podstaw膮 prawn膮 systemu eCall jest rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymaga艅 dotycz膮cych homologacji typu na potrzeby wdro偶enia systemu pok艂adowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE. System ten zwi膮zany jest z inicjatyw膮 Komisji Europejskiej o nazwie eSafety, która ma na celu popraw臋 bezpiecze艅stwa i efektywno艣ci transportu w Europie. System szybkiego powiadamiania eCall obs艂ugiwany jest w Polsce przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Czym jest system eCall? - porady Qarsona

System ratunkowy eCall montowany jest obowi膮zkowo w ka偶dym poje藕dzie homologowanym w Unii Europejskiej po 31 marca 2018 roku. Dotyczy to samochodów osobowych (z max. 8 miejscami siedz膮cymi) oraz aut dostawczych o masie do 3,5 t. Nie trzeba go montowa膰 w autach homologowanych i zarejestrowanych wcze艣niej, cho膰 czasem jest taka mo偶liwo艣膰. Decyzja nale偶y wówczas wy艂膮cznie do w艂a艣ciciela samochodu.

Wbrew niektórym doniesieniom, system eCall nie pe艂ni funkcji czarnej skrzynki w samochodzie. Nie zbiera informacji w czasie rzeczywistym i nie monitoruje lokalizacji pojazdu. Karta SIM znajduj膮ca si臋 w module aktywuje si臋 dopiero w momencie wykrycia zdarzenia i to tylko przy powa偶nym wypadku. Drobne otarcia, gwa艂towne hamowania czy niegro藕ne st艂uczki parkingowe nie uruchomi膮 modu艂u eCall. Ka偶de zg艂oszenie wys艂ane za po艣rednictwem systemu eCall przetwarzane jest wed艂ug unijnych norm ochrony danych osobowych.

Oprócz obowi膮zkowego systemu eCall, zgodnego z przepisami Unii Europejskiej, kierowca mo偶e skorzysta膰 z systemu oferowanego przez podmioty niezale偶ne. S膮 to tzw. systemy TPS, nazywane czasem równie偶 TPS eCall. Us艂ugi te najcz臋艣ciej s膮 p艂atne, ale obejmuj膮 nie tylko mo偶liwo艣膰 automatycznego po艂膮czenia z systemem eCall 112, lecz równie偶 opcj臋 wezwania pomocy drogowej lub skontaktowania si臋 z serwisem danego producenta. Aby by艂o to mo偶liwe, system TPS eCall musi by膰 zgodny z normalni technicznymi UE i umo偶liwia膰 wymian臋 danych z systemem eCall.

Zastosowanie systemu eCall we wspó艂czesnych samochodach to wa偶ny krok do poprawy bezpiecze艅stwa. Dzi臋ki niemu ryzyko sytuacji, w której s艂u偶by bezowocnie poszukuj膮 miejsca zdarzenia lub te偶 dowiaduj膮 si臋 o nim du偶ym opó藕nieniem, spada do minimum. Je艣li masz modu艂 eCall we w艂asnym aucie, poinformuj najbli偶szych w jaki sposób mog膮 skorzysta膰 z niego r臋cznie. Przycisk SOS przydaje si臋 nie tylko w momencie wypadku, ale te偶 np. po zas艂abni臋ciu kierowcy.