27.04.2022


Nowe przepisy drogowe 2022 - co dokładnie się zmieniło? - porady Qarsona

Od 1 stycznia 2022 roku przepisy drogowe są bardziej restrykcyjne. Ważne zmiany dla kierowców obejmują jednak nie tylko taryfikator mandatów, ale i obowiązujący od 4 grudnia 2020 roku pakiet deregulacyjny. Co warto wiedzieć, wsiadając za kierownicę w 2022 roku, by uniknąć wysokiej kary? Jakie zmiany przepisów drogowych ułatwią rejestrację samochodu? Jak nowe przepisy mogą obniżyć lub podwyższyć stawkę OC?

Wyższe kwoty mandatów

Najważniejszą i najgłośniejszą wprowadzoną zmianą jest nowelizacja stawek za przewinienia drogowe. Nowy taryfikator mandatów mocno uderza w piratów drogowych i to nie tylko tych, którzy przekraczają prędkość. W przepisach uwzględniono duży nacisk na ochronę pieszych, dlatego to za przewinienia w obrębie przejść dla pieszych można otrzymać jeden z najwyższych mandatów. A warto pamiętać, że maksymalna stawka mandatu w 2022 r. to nawet 5000 zł (6000 zł w przypadku kumulacji przewinień). Jakie kary przewiduje taryfikator mandatów na 2022 rok?

Najwięcej emocji budzą podwyżki mandatów za przekraczanie prędkości. W poprzednim taryfikatorze najwyższy mandat wynosił 500 zł. Od 1 stycznia 2022 roku jedynie 100 zł mniej kierowca zapłaci za przekroczenie dopuszczalnego limitu o 26 km/h (400 zł). W przypadku przekroczenia prędkości od 31 do 40 km/h kwota ta wzrasta do 800 zł. To oczywiście nie koniec podwyżek. Prędkość wyższa od dopuszczalnej o 41-50 km/h uszczupli portfel kierowcy o 1000 zł, 51-50 km/h o 1500 zł, natomiast 61-70 km/h – o 2000 zł. Najwyższym mandatem za przekroczenie prędkości ukarani zostaną ci, którzy pędzą o 71 km/h szybciej, niż pozwalają na to przepisy.

Głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć również kierowcy, którym zdarza się wyprzedzać na pasach, jeździć po chodniku, nie ustępować pierwszeństwa pieszym lub omijać pojazd, który zatrzymał się przed zebrą. W każdym powyższym przypadku mandat wyniesie 1500 zł. Warto również pamiętać o udostępnieniu miejsca pojazdowi uprzywilejowanemu, bowiem zatarasowanie przejazdu kosztuje od 500 do 2500 zł. Mandat w wysokości 2000 zł zapłacą natomiast kierowcy omijający szlabany kolejowe lub wjeżdżające na przejazd przed całkowitym podniesieniem zapór.

Nowe przepisy drogowe 2022 - co dokładnie się zmieniło? - porady Qarsona

Większy limit punktów karnych przy mandacie

Wraz ze zmianą taryfikatora zmodyfikowano również liczbę punktów karnych nakładanych na niezdyscyplinowanych kierowców. Nowe stawki wejdą w życie dopiero 17 września 2022 roku, ale warto znać je już teraz. Aż 12 wykroczeń będzie bowiem skutkować nałożeniem nie 10, a 15 punktów karnych. To zaledwie 9 punktów mniej niż maksymalny limit, czyli 24 punkty. Warto pamiętać, że nowi kierowcy, którzy mają uprawnienia nie dłużej niż rok, mają niższy limit – 20 punktów. Zebrane przez kierowców punkty będą ważne przez 2 lata od dnia opłacenia mandatu. Nie będzie też możliwości odbycia kursu redukującego liczbę punktów.

15 punktów karnych funkcjonariusz może nałożyć za:

  • kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • kierowanie w stanie nietrzeźwości,
  • przekroczenie prędkości o 50 km/h lub więcej,
  • nieustąpienie pierwszeństwa na pasach,
  • niezatrzymanie do kontroli i ucieczkę,
  • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
  • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się przed pasami w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim,
  • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.

Możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Od 31 stycznia 2022 roku kierowcy mogą czasowo wycofać z ruchu nieużywany pojazd. Ma to zapewnić właścicielom poważnie uszkodzonych samochodów komfort naprawy. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu w okresie od 3 do 12 miesięcy jest możliwe tylko wtedy, gdy auto ma wyraźną awarię najważniejszych elementów konstrukcyjnych, np. nadwozia, podwozia czy ramy, a jego użytkowanie stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce mowa to oczywiście o samochodach po wypadku lub stłuczce.

Zatrzymanie tablic i dowodu rejestracyjnego pozwala obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Nie wolno jednak całkowicie rezygnować z polisy – tę muszą mieć nawet czasowo wycofane auta. Po upływie terminu należy ponownie przywrócić pojazd do ruchu drogowego, dostarczając również zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeśli termin upłynął w trakcie okresu wycofania). Kolejne czasowe wyrejestrowanie auta jest możliwe nie wcześniej niż po 3 latach.

Bez konieczności zmiany tablic

Pozytywną zmianą dla kierowców jest natomiast brak konieczności zmiany tablic rejestracyjnych. W 2022 roku nie trzeba już wymieniać tablic, kupując auto z drugiej ręki, które było już zarejestrowane w Polsce. Nawet wtedy, gdy pochodzi ono z drugiego krańca kraju. Oznacza to, że tablice zostaną na stałe przypisane do samochodu i zniknie warunek regionalizacji. Z jednej strony obniży to biurokrację i koszty po zakupie używanego samochodu, z drugiej zaś może poprawić sytuację na drogach. Nie od dziś wiadomo, że miejscowi kierowcy patrzą często mniej przychylnym okiem na auta z obcymi „blachami”. Oczywiście zmiana tablic na regionalne również jest możliwa, ale dobrowolna. Łączny koszt nowych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej i opłaty ewidencyjnej to 99,50 zł.

Należy też przypomnieć, że dużą łatwiejszą drogę mają nabywcy nowych aut. Od 4 czerwca 2021 roku pojazd może zarejestrować dealer, dzięki czemu kierowca uniknie wizyt w urzędach. Rejestracja samochodu przed salon dealerski wymaga jedynie udzielenia upoważnienia. Jest realizowana zdalnie na podstawie wniosku składanego w systemie ePUAP. W podobny sposób można złożyć wniosek o prawo jazdy on-line, np. po zdaniu egzaminu, aktualizacji uprawnień, przy wyrabianiu wtórnika lub podczas wymiany dokumenty przed końcem ważności.

Zmiany wysokości mandatów, limitu punktów karnych, wysokości grzywien i procedur to jednak początek rewolucji. Zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury wyraźnie wskazują na dalsze zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Od 4 września przestaną być wydawane karty pojazdu oraz naklejki kontrolne na szybę, co zdecydowanie ułatwi zakup auta z drugiej ręki. Zmienione zostaną zasady organizacji egzaminów, a także wzrosną wymagania wobec kandydatów na instruktorów jazdy oraz egzaminatorów. Duże zmiany dotkną sposobu wyliczenia składki OC, która będzie powiązana z wykroczeniami i liczbą punktów karnych. Coraz więcej mówi się również o wprowadzeniu sankcji za nieterminowe przeprowadzenie badania technicznego. Ma to polegać na pobraniu podwójnej stawki badania, jeśli kierowca stawi się w stacji diagnostycznej po 30 dniach od daty ważności poprzedniego stempla.