6.06.2024


Czas na paliwo E85? Czym w艂a艣ciwie jest bioetanol E85? - porady Qarsona

W obliczu rosn膮cych kosztów eksploatacji pojazdów i coraz wi臋kszej 艣wiadomo艣ci wp艂ywu transportu na 艣rodowisko naturalne, poszukiwanie alternatywnych paliw staje si臋 niezwykle istotne. Jednym z ciekawych rozwi膮za艅 wartych rozwa偶enia jest bioetanol E85 - paliwo oparte na odnawialnych surowcach ro艣linnych, ta艅sze od konwencjonalnej benzyny, a przy tym charakteryzuj膮ce si臋 mniejsz膮 emisj膮 szkodliwych substancji. Cho膰 w Polsce dost臋pno艣膰 tego biopaliwa pozostaje na razie ograniczona, warto bli偶ej przyjrze膰 si臋 jego zaletom i wymaganiom.

Paliwo E85, inaczej paliwo etanolowe lub biopaliwo do auta, to mieszanka sk艂adaj膮ca si臋 w 85% z bioetanolu, a w pozosta艂ych 15% z tradycyjnej benzyny bezo艂owiowej. Bioetanol to zatem g艂ówny sk艂adnik tego paliwa i jest produkowany w procesie fermentacji biomasy, najcz臋艣ciej z surowców ro艣linnych takich jak trzcina cukrowa, buraki cukrowe, kukurydza czy zbo偶a. W porównaniu do konwencjonalnych paliw benzynowych, paliwo E85 ma ni偶sz膮 warto艣膰 kaloryczn膮. Jego zu偶ycie mo偶e by膰 nawet o 40% wy偶sze w porównaniu ze standardow膮 benzyn膮. To paliwo odnawialne, którego koszty produkcji s膮 stosunkowo niskie zestawiaj膮c je z benzyn膮 konwencjonaln膮. Paliwo E85 jest uznawane za przyjazne dla 艣rodowiska.

Czysty bioetanol ma liczb臋 oktanow膮 115, jednak po zmieszaniu z benzyn膮 o liczbie oktanowej 87, warto艣膰 ta spada do oko艂o 100. Wysoka liczba oktanowa pozwala na zwi臋kszenie stopnia spr臋偶ania silnika, co przek艂ada si臋 na wy偶sze osi膮gi i mniejsze zu偶ycie paliwa. Kolejna wa偶na cecha to fakt, 偶e paliwo z etanolem jest bardziej ekologiczne, zarówno w zakresie emisji szkodliwych zwi膮zków oraz procesów produkcyjnych.

U偶ytkownicy silników FlexFuel maj膮 w pe艂ni przystosowane pojazdy do tankowania paliwa na bazie bioetanolu. Tak zaprojektowane jednostki nap臋dowe s膮 w艂a艣nie przystosowane do pracy z ró偶nymi typami paliw. Taki kierowca mo偶e wówczas dowolnie prze艂膮cza膰 si臋 mi臋dzy biopaliwem E85 a na przyk艂ad klasyczn膮 benzyn膮, nie ryzykuj膮 uszkodzenia silnika. Tankowanie E85 do nieprzystosowanego samochodu mo偶e grozi膰 powa偶nymi uszkodzeniami silnika, elementów aluminiowych i magnezowych, a tak偶e uk艂adu paliwowego.

Niektórzy producenci, tacy jak Ford, Volvo czy Saab, oferuj膮 od lat modele przystosowane do zasilania bioetanolem E85. S膮 to przyk艂adowo modele z silnikiem na bioetanol dla Ford Focus II, Ford Galaxy II, Volvo V50, Volvo S40, Saab Aero X. Jako ciekawostk臋 mo偶emy poda膰, 偶e to w艂a艣nie Ford T by艂 pierwszym modelem na 艣wiecie, elastycznym pod wzgl臋dem paliwa. Móg艂 by膰 bowiem nap臋dzany mieszank膮 zarówno benzyny i etanolu, jak i samym etanolem. Technologia ta zacz臋艂a si臋 rozwija膰 w Brazylii, w latach 70. XX wieku. To w艂a艣nie Brazylia jest w czo艂ówce pa艅stw na 艣wiecie, które s膮 najwi臋kszymi wytwórcami biopaliwa na 艣wiecie.

Aby móc bezpiecznie tankowa膰 to paliwo, nale偶y upewni膰 si臋, 偶e dany model jest faktycznie do tego przystosowany. Tankowanie E85 do nieprzystosowanego auta mo偶e grozi膰 nawet uszkodzeniem silnika, przewodów paliwowych czy pompy paliwowej.

Czas na paliwo E85? Czym w艂a艣ciwie jest bioetanol E85? - porady Qarsona

Ze wzgl臋du na wy偶sz膮 zawarto艣膰 bioetanolu, paliwo E85 zazwyczaj jest dost臋pne w ni偶szej cenie ni偶 tradycyjna w Polsce. 艢rednio wynosi oko艂o 6 z艂 za litr lub mniej. Z czego mo偶e wynika膰 ta ró偶nica? W艂a艣nie ze wzgl臋du na fakt, 偶e E85 jest mniej kaloryczne i spalanie tego paliwa mo偶e by膰 wy偶sze.

Obecnie dost臋pno艣膰 paliwa E85 w Polsce jest mocno ograniczona. Funkcjonuje kilka stacji oferuj膮cych to paliwo, które eksperymentalnie wprowadzi艂y ten rodzaj paliwa do swojej oferty.

Jazda na bioetanolu E85 niesie ze sob膮 kilka istotnych korzy艣ci:

  • ni偶sza cena paliwa w porównaniu z benzyn膮
  • wy偶sze osi膮gi silnika dzi臋ki wy偶szej liczbie oktanowej
  • mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery
  • wykorzystanie paliwa odnawialnego, co zmniejsza zu偶ycie paliw kopalnych

Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e zu偶ycie paliwa w silniku na etanol jest wy偶sze o oko艂o 30% w porównaniu z benzyn膮 bezo艂owiow膮. Wymaga to odpowiedniego przystosowania silnika i uk艂adu paliwowego.

Bioetanol E85 jawi si臋 jako interesuj膮ca alternatywa dla tradycyjnych paliw kopalnych. Dzi臋ki ni偶szej cenie, wy偶szej liczbie oktanowej i mniejszej emisji szkodliwych substancji, mo偶e by膰 op艂acalnym i ekologicznym wyborem dla w艂a艣cicieli samochodów przystosowanych do spalania tego biopaliwa. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e tankowanie E85 do nieprzystosowanego auta grozi powa偶nymi uszkodzeniami. Dlatego decyduj膮c si臋 na jazd臋 na bioetanolu, kluczowe jest upewnienie si臋, 偶e dany model jest wyposa偶ony w odpowiedni silnik FlexiFuel. Pomimo ograniczonej obecnie dost臋pno艣ci stacji oferuj膮cych E85 w Polsce, wzrastaj膮ca 艣wiadomo艣膰 ekologiczna i poszukiwanie oszcz臋dno艣ci mog膮 przyczyni膰 si臋 do wzrostu popularno艣ci tego paliwa w przysz艂o艣ci. By膰 mo偶e ju偶 nied艂ugo b臋dziemy mogli cz臋艣ciej korzysta膰 z tej przyjaznej dla 艣rodowiska i portfela alternatywy dla benzyny.