3.01.2019


Przedstawiamy nowy taryfikator mandatów na 2019 rok. Ile zapłacisz za przekroczenie prędkości? Jaki mandat możesz dostać za kolizję? Jakie są aktualne mandaty dla kierujących pojazdami? Taryfikator mandatów przewiduje, jaką karę grzywny zapłaci kierowca, który łamie przepisy ruchu drogowego.


Taryfikator mandatów karnych na 2019 rok

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Tu znajdziesz informacje m.in. o aktualnych mandatach za jazdę bez kasku i bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dowiesz się, jakiej wysokości jest mandat za przewożenie dziecka bez fotelika i za korzystanie z telefonu podczas jazdy.

1. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu - 150 zł
2. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem - 100 zł
3. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem - 250 zł
4. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - 100 zł
5. Przewożenie dziecka w pojeździe:
poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 zł
w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera - 150 zł
6. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 zł
7. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem - 100 zł
8. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym - 100 zł
9. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem - 150 zł
10. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 200 zł
11. Wjeżdżanie na pas między jezdniami - 100 zł
12. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego - 150 zł
13. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze - 150 zł
14. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego - 300 zł

Włączanie się do ruchu

Poniżej aktualne mandaty m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa.

1. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu - 300 zł
2. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym - 200 zł
3. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego - 200 zł

Prędkość i hamowanie

Aktualne mandaty karne za przekroczenie prędkości, jazdę utrudniającą ruch innym kierowcom i niebezpieczne hamowanie.

1. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
do 10 km/h - do 50 zł
o 11-20 km/h - od 50 do 100 zł
o 21-30 km/h - od 100 do 200 zł
o 31-40 km/h - od 200 do 300 zł
o 41-50 km/h - od 300 do 400 zł
o 51 km/h i więcej - od 400 do 500 zł
2. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie - od 100 do 300 zł
3. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - od 50 do 200 zł
4. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi - 200 zł
5. Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu:
do 10 km/h - do 50 zł
o 11-20 km/h - od 50 do 100 zł
o 21-30 km/h - od 100 do 200 zł
o 31-40 km/h - od 200 do 300 zł
o 41-50 km/h - od 300 do 400 zł
o 51 km/h i więcej - od 400 do 500 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Wysokość mandatów za zawracanie na drodze jednokierunkowej, w tunelu, na moście a także nie sygnalizowanie manewru.

1. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić - od 200 do 400 zł
2. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych - 200 zł
3. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 200 zł
4. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem - 150 zł
5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu - 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Mandat w wysokości 500 złotych może dostać kierowca, który ominął pojazd, kiedy ten zatrzymał się, by ustąpić miejsca pieszemu. Jakie jeszcze sankcje przewiduje prawo za nieprawidłowe wymijanie, omijanie i cofanie?

1. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 500 zł
2. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - 250 zł
3. Utrudnianie ruchu podczas cofania - od 50 do 200 zł
4. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 200 zł

Wyprzedzanie

Poniżej aktualny taryfikator mandatów dotyczących wykroczeń takich jak m.in.: wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Najbardziej kosztowne może się okazać przyspieszanie.

1. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł
2. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł
3. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu - 250 zł
kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania - 250 zł
4. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 300 zł
5. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 300 zł
6. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 300 zł
7. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi - 300 zł
8. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu - 300 zł
9. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony - 200 zł
10. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 zł
11. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia - 100 zł
12. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Jaka jest wysokość mandatu dla kierowcy, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na pasach lub w innych okolicznościach? Ile kosztuje mandat za jazdę po chodniku? Sprawdź!

1. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu - 350 zł
2. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną - 350 zł
3. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 350 zł
4. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów - 350 zł
5. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić - 350 zł
6. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią - 350 zł
7. Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 350 zł
8. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe - 300 zł
9. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku - 100 zł
10. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 300 zł
11. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł
12. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym - 250 zł
13. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy - 100 zł
14. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Jaki mandat grozi za jazdę bez włączonych świateł przeciwmgłowych? Ile kosztuje mandat za nadużywanie klaksonu? Ile zapłacimy za brak wymaganych świateł? Odpowiedzi na te i podobne zagadnienia znajdziesz poniżej.

1. Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 zł
2. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni - 100 zł
3. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 zł
4. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym - 100 zł
5. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 zł

Holowanie

Tu znajdziesz aktualny taryfikator mandatów dotyczący nieprawidłowego holowania.

1. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem - 250 zł
2. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe - 250 zł
3. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach - 250 zł
4. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony - 250 zł
5. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego - 250 zł
6. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) - 250 zł
7. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania - 100 zł
nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym - 150 zł
brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego - 150 zł
niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym - 100 zł
niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania - 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

Ile kosztuje mandat za zawracanie alb za cofanie na autostradzie i drodze szybkiego ruchu? Jaki mandat może dostać kierowca na autostradzie? Sprawdź poniżej.

1. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
2. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
3. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone - 250 zł
4. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu - 300 zł
5. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu - 300 zł
6. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł

Zatrzymanie i postój

Gdzie nie można się zatrzymywać? Za postój w tych miejscach możesz otrzymać mandat karny. Mandat za złe parkowanie to jedna z najczęściej nakładanych kar na niefrasobliwych kierowców.

1. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - od 100 do 300 zł
2. Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - 100 zł
3. Zatrzymywanie pojazdu:
na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania - 300 zł
na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi: od 100 do 300 zł
w tunelu, na moście lub na wiadukcie - 200 zł
na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię - 100 zł
na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł
w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł
przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł
na pasie między jezdniami - 100 zł
w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości - 100 zł
w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu - 100 zł
na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru - 100 zł
4. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku - 150 zł
5. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku - 100 zł
6. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - 100 zł
7. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - od 150 do 300 zł
8. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - 100 zł
9. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - 100 zł
10. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - 100 zł
11. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - 100 zł
12. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m - od 200 do 300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Od 2007 roku obowiązuje nakaz jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę. Ile kosztuje mandat za brak świateł? Zobacz poniżej.

1. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 200 zł
2. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł
3. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł
4. Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 zł
5. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - od 150 do 300 zł
6. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł
7. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł
8. Używanie „szperacza” podczas jazdy - 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Mandat w wysokości 100 zł można otrzymać za pozostawienie samochodu z włączonym silnikiem w terenie zabudowanym. Sprawdź, jakie jeszcze konsekwencje może ponieść kierowca m.in. za używanie żółtego sygnału błyskowego lub zakrywanie świateł samochodowych.

1. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym - 300 zł
2. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim - 200 zł
3. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych - 200 zł
4. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 100 zł
5. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu - 50 zł
6. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi - 100 zł
7. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem - 100 zł
8. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe - 200 zł
9. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież - 200 zł
oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 zł
kierującego innym pojazdem - 200 zł
10. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:
włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci - 200 zł
zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób - 50 zł
11. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby - 200 zł
12. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych - 200 zł
13. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych - 200 zł
14. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego - 100 zł
15. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 50 zł
16. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem - do 300 zł
17. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji - 100 zł
18. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany - 100 zł
19. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym - 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Ile będzie kosztował kierowcę mandat za nieprawidłowe przewożenie ładunków i nieodpowiednie ciągnięcie przyczep? Poniżej znajdziesz taryfikator mandatów dotyczących przewozu ładunków.

1. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne - 200 zł
2. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony - 100 zł
3. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób - 150 zł
4. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy - 200 zł
5. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich - 150 zł
6. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego - od 100 do 300 zł

Przewóz osób

Jaki mandat grozi za przewożenie większej ilości osób albo za… jedzenie w aucie?

1. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu - 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
2. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji - 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
3. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach - 100 zł
4. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy - 100 zł
5. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy - 50 zł

Kierujący

Sprawdź koszty mandatów za jazdę samochodem bez uprawnień i dokumentów. Jaki mandat grozi za jazdę po alkoholu? Poniżej znajdziesz taryfikator dotyczący tych zagadnień.

1. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:
uprawnienia do kierowania pojazdami - 500 zł
uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu - 300 zł
2. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia - 200 zł
3. Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym - 100 zł
4. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł
5. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - 500 zł
6. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - od 300 do 500 zł

Inne wykroczenia

Jaki mandat grozi za usuwanie znaku drogowego, niszczenie drogi przez pojazd, albo jazdę bez uprawnień lub wymaganych urządzeń?

1. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego - 400 zł
2. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi - 300 zł
3. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300 zł
4. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia - od 50 do 200 zł
pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu - 50 zł
5. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej - od 50 do 200 zł
6. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli - 100 zł
7. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym - 50 zł
8. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości - 200 zł
9. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami - 200 zł
10. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach - od 200 do 500 zł
11. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym - 300 zł
12. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli” - 550 zł
B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” - 400 zł
B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” - 400 zł
B-39 „strefa ograniczonego postoju” - 400 zł
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 800 zł
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 800 zł

Znaki i sygnały drogowe

Poniżej znajdziesz aktualny taryfikator mandatów dotyczących łamania zakazów przez kierujących pojazdami. Ile kosztuje mandat za niezastosowaie się do zakazu wjazdu? Jakiej wysokości jest mandat za parkowanie na kopercie? Sprawdź!

1. Niestosowanie się do znaków:
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” - 250 zł
B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” - 250 zł
C-12 „ruch okrężny” - 250 zł
B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m” - 150 zł
B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t” - 500 zł
B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” - 100 zł
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” - 100 zł
B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 100 zł
B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników - 200 zł
B-35 „zakaz postoju” - 100 zł
B-36 „zakaz zatrzymywania się” - 100 zł
B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” - 100 zł
B-39 „strefa ograniczonego postoju” - 100 zł
C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” - 250 zł
C-13 „droga dla rowerów” - 100 zł
C-14 „prędkość minimalna” - 100 zł
C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” - 400 zł
BT-1 „ograniczenie prędkości” - 100 zł
BT-3 „blokada zwrotnicy” - 200 zł
P-2 „linia pojedyncza ciągła” - 100 zł
P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” - 200 zł
P-4 „linia podwójna ciągła” - 200 zł
P-7b „linia krawędziowa ciągła” - 100 zł
P-17 „linia przystankowa” - 100 zł
C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” - 200 zł
P-21 „powierzchnia wyłączona” - 100 zł
2. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 100 zł
3. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym - 100 zł
4. Niestosowanie się do znaku:
D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” - 100 zł
D-13 „początek pasa ruchu powolnego” - 100 zł
D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” - 100 zł
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 500 zł
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 500 zł
D-19 „postój taksówek” - 100 zł
F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł
BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” - 200 zł
P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” - 100 zł
P-20 „koperta” - 100 zł
5. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony: 100 zł
kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza - 100 zł
kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione - od 300 do 500 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

1. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
2. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł