4.02.2021


Systemy bezpiecze艅stwa w samochodach

W ci膮gu ostatnich kilkudziesi臋ciu lat, systemy bezpiecze艅stwa  w autach przesz艂y niebywa艂膮 transformacj臋. Wszystko po to, aby jak najlepiej zadba膰 o 偶ycie kierowcy i pasa偶erów. Obok komfortowych rozwi膮za艅, coraz wi臋cej pojawia si臋 tych maj膮cych realny wp艂yw na bezpiecze艅stwo.

Dzisiejsze samochody to nowoczesne 艣rodki lokomocji, które wyposa偶one s膮 w najnowocze艣niejsze systemy bezpiecze艅stwa usprawniaj膮ce prowadzenie pojazdu. Technologie takie jak ABS, BAS czy BSM, to tylko niektóre z elementów wyposa偶enia, które realnie wp艂ywaj膮 na nasz膮 spokojn膮 i bezproblemow膮 jazd臋.

Co jednak w rzeczywisto艣ci oznaczaj膮 te wszystkie enigmatyczne skróty i jak w praktyce usprawniaj膮 codzienny transport? 

Systemy wspomagania kierowcy

Nowoczesne auta s膮 naszpikowane technologi膮, która poprawia nie tylko komfort, ale przede wszystkim zapewnia bezpiecze艅stwo w samochodzie. Najwi臋ksze koncerny motoryzacyjne posiadaj膮 wyspecjalizowane zespo艂y in偶ynierów i specjalistów z dziedziny transportu drogowego, które przeprowadzaj膮 tysi膮ce testów i symulacji, aby wyeliminowa膰 jak najwi臋cej czynników potencjalnego ryzyka.

Wzmocniona konstrukcja, zaawansowane uk艂ady hamulcowe czy systemy usprawniaj膮ce kontrol臋 trakcji pojazdu. To tylko niektóre z czynników, które wp艂ywaj膮 na zdrowie i wygod臋 podró偶uj膮cych.

Bezpiecze艅stwo czynne w samochodzie

Uk艂ady bezpiecze艅stwa w samochodach nale偶y rozpatrywa膰 w dwóch grupach: prewencji oraz minimalizacji szkód. Pierwsza z kategorii okre艣la bezpiecze艅stwo czynne w samochodzie, czyli wszystkie czynniki i systemy, które wp艂ywaj膮 bezpo艣rednio na mniejsze prawdopodobie艅stwo na uczestnictwo w kolizji lub wypadku drogowym. 

Nale偶y rozpatrywa膰 to w kategoriach:

  • Konstrukcji pojazdu, z naciskiem na jego widoczno艣膰, ergonomi臋 i aerodynamik臋;
  • Uk艂adu hamulcowego z systemami wspomagaj膮cymi, czyli jak najszybszego i najefektywniejszego zatrzymania pojazdu w sytuacji kryzysowej;
  • Uk艂adu kierowniczego, zawieszenia oraz ogumienia, czyli ogó艂u systemów, które pozwalaj膮 zachowa膰 pe艂n膮 kontrol臋 nad pojazdem, niezale偶nie od sytuacji na drodze.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e 偶adne systemy bezpiecze艅stwa w samochodach nie b臋d膮 tak skuteczne jak sam kierowca. W tym jego do艣wiadczenie oraz umiej臋tno艣膰 reagowania na zmieniaj膮c膮 si臋 sytuacj臋 na drodze. Dlatego nale偶y siada膰 za kierownic臋 w najlepszej mo偶liwej kondycji psychofizycznej. 

Co to jest ABS

ABS to uk艂ad, który zapobiega blokowaniu si臋 kó艂 podczas hamowania. System ten debiutowa艂 w samochodach firmy Mercedes-Benz w 1978 roku i dzi艣 jest podstawowym elementem wyposa偶enia w ka偶dym nowym samochodzie.

Jest to najlepszy przyk艂ad na ewolucj臋 bran偶y motoryzacyjnej oraz masowe wdro偶enie sprawdzonych rozwi膮za艅, które realnie wp艂ywaj膮 na popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach.

Systemy bezpiecze艅stwa w samochodach - ABS

Jak dzia艂a ABS

ABS zapobiega blokowaniu si臋 kó艂 poprzez monitorowanie zmiany pr臋dko艣ci obrotowej ka偶dego z kó艂 podczas hamowania. Je艣li pr臋dko艣膰 zmniejsza si臋 zbyt szybko i wyst臋puje ryzyko po艣lizgu, to system automatycznie redukuje ci艣nienie w uk艂adzie hamulcowym. Ko艂o przy艣piesza, ci艣nienie zostaje powtórnie zwi臋kszone i nast臋puje ponowne przyhamowanie.

Wielokrotne powtórzenie tego procesu przypomina zautomatyzowane hamowanie impulsowe, a w praktyce przek艂ada si臋 na znacz膮ce zmniejszenie drogi hamowania w trudnych warunkach atmosferycznych. Wszystko dzi臋ki temu, 偶e ABS ma natychmiastow膮 reakcj臋 na po艣lizg i moduluje ci艣nienie w obwodach hamulcowych wszystkich kó艂 nawet kilkana艣cie razy na sekund臋. Pozwala to na wi臋ksz膮 stabilno艣膰 samochodu oraz utrzymanie kontroli nad pojazdem podczas hamowania. 

Co to jest BAS

BAS, czyli inaczej Brake Assist System to uk艂ad wspomagania nag艂ego hamowania w sytuacjach awaryjnych. To rozwi膮zanie wspieraj膮ce system ABS, zwi臋kszaj膮ce ci艣nienie w uk艂adzie hamulcowym i pozwalaj膮ce na momentaln膮 maksymalizacj臋 si艂y hamowania.

Co ciekawe, w nowych modelach samochodów nie jest nawet konieczne wci艣ni臋cie peda艂u hamulca do ko艅ca, bo system po艂膮czony jest ze 艣wiat艂ami awaryjnymi samochodu. Pozwala to nie tylko na jeszcze wi臋ksze zwi臋kszenie skuteczno艣ci dzia艂ania tego systemu, ale równie偶 ostrzega kierowców jad膮cych za nami, 偶e pojazd b臋dzie hamowa艂 z du偶膮 si艂膮.

Co to jest EBD

EBD, czyli Electronic Brakeforce Distribution to elektroniczny rozdzia艂 si艂y hamowania. Jest to system wspomagania nag艂ego hamowania, który koncentruje si臋 na automatycznej regulacji si艂y hamowania wzd艂u偶 osi pojazdu.

Pozwala na efektywne dostosowanie si艂y hamowania przednich i tylnych oraz prawych i lewych kó艂 samochodu. Gwarantuje nie tylko znacz膮ce skrócenie drogi hamowania, ale przede wszystkim pozwala na utrzymanie wy偶szej stabilno艣ci pojazdu, szczególnie w sytuacji gwa艂townego hamowania na zakr臋cie lub na wzniesieniu.

Za co odpowiedzialny jest modu艂 BSM

System monitorowania martwego pola, nazywany modu艂em BSM, to uk艂ad, który gwarantuje pe艂ne bezpiecze艅stwo podczas zmiany pasa ruchu na drodze. Pozwala on na automatyczne wykrycie pojazdów znajduj膮cych si臋 za samochodem i ostrzega kieruj膮cego o potencjalnym ryzyku kolizji. Systemy wspomagania kierowcy korzystaj膮 z czujników radarowych, które pozwalaj膮 na wykrycie innych pojazdów w najbli偶szym otoczeniu. Dzi臋ki temu prowadz膮cy ma wi臋ksz膮 kontrol臋 nad pojazdem oraz gwarancj臋 wi臋kszego bezpiecze艅stwa podczas wykonywania podstawowych manewrów na drodze. 

Pami臋taj o kontrolkach

Informowali艣my ju偶 w jednym z poprzednich artyku艂ów, co oznaczaj膮 konkretne kontrolki w aucie na abonament. Chcieliby艣my przypomnie膰 o tym, 偶e systemy bezpiecze艅stwa w samochodzie to jedno, a sprawno艣膰 pojazdu to drugie. Dlatego je偶eli w Twoim samochodzie za艣wieci si臋 kontrolka, np. informuj膮ca o problemach z ABS lub uk艂adem kierowniczym, to koniecznie skontaktuj si臋 z naszym Biurem Obs艂ugi Klienta.

Skontaktuj si臋 z BOK Qarson Polska pod numerem 61 101 04 50